Logo Stichting Warmtenetwerk

Extra nieuwsbrief: symposium duurzame warmte op 15 november

Extra nieuwsbrief: symposium duurzame warmte op 15 november

De energiesubsidieregeling SDE breidt steeds verder uit. In 2012 is ook steun voor de opwekking van duurzame warmte voorzien. Hierop gaan de sprekers tijdens het congres Duurzame warmte, op 15 november in Groningen, dieper in.

Op 3 november heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de steun voor opwekking van duurzame energie in de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) 2012. Het belangrijkste nieuws is de toevoeging van de categorie duurzame warmte. Er wordt in de SDE subsidie per Gigajoule gegeven voor geothermie, warmte uit vaste en vloeibare biomassa en biogas en uit zonnecollectoren groter dan 100 m2. Verder is ook uitbreiding van warmtelevering door bestaande afvalenergiecentrales (AVI's) en bestaande WKK op biomassa en biogas opgenomen in de SDE 2012.

Voor nieuwe warmtekrachtkoppeling met biomassa is de warmtebonus op elektriciteit vervallen maar worden warmte en elektriciteit gesommeerd.

Uitleg door Agentschap NL op congres

De steunregeling SDE wordt steeds verfijnder en uitgebreider, maar daarmee ook ingewikkelder. Wie plannen voor projecten heeft, kan op het congres Duurzame warmte van TVVL en Warmtenetwerk op 15 november een goed beeld krijgen van de werking van de SDE 2012 en bovendien van de technische ontwikkelingen bij opwekking van duurzame warmte.

Jan Bouke Agterhuis van Agentschap NL uit Zwolle geeft een presentatie over warmte in de SDE 2012 op het congres en er is ruim tijd gereserveerd voor vragen. Verder zijn er presentaties over geothermie, houtchips en houtpellets stoken, het project Flexiheat en praktijkvoorbeelden van duurzame warmte.

U kunt u nog inschrijven op de website van TVVL.

Geen loting

De laatste jaren werd al op de eerste dag van openstelling het budget voor de SDE-regeling overtekend. Er volgde dan een loterij. Dat zal in 2012 niet meer gebeuren. De goedkoopste opties per eenheid energie worden dan het eerst behandeld. Daarbij maken warmte uit geothermie en warmte uit ketels voor vaste biomassa met een basistarief van 10,90 Euro per GJ heel goede kansen. Dat geldt ook voor uitbreiding van warmte op afvalverbrandingsinstallaties en bestaande biowkk, maar daar is het basisbedrag zo laag dat er eigenlijk alleen sprake is van afdekking van het risico van daling van de energieprijzen.

De subsidie in de SDE is het in de brief van de minister vermelde basistarief minus de marktwaarde van elektriciteit, gas en warmte. Deze marktwaarde wordt jaarlijks achteraf vastgesteld door ECN.

Door elektriciteit uit zon (pv) alleen open te stellen voor grootverbruikaansluitingen (groter dan 3 x 80 A) wordt de toevloed aan aanvragen voor deze categorie afgeremd. De achterliggende reden is dat bij kleinverbruik zon-pv al rendabel is dankzij saldering van levering en teruglevering. Voor warmtecentrales met grootverbruikaansluiting is zon-pv al in de eerste fase in de vrije categorie aan te vragen.

De geplande openstelling voor de eerste fase van de SDE 2012 is 31 januari.

Eindadvies ECN en KEMA

De basistarieven voor de SDE zijn gebaseerd op een onderzoek van ECN en KEMA. Stichting Warmtenetwerk heeft meegewerkt aan de marktconsultatie voor het eindadvies van ECN en KEMA. Een samenvatting van onze reactie op het conceptadvies is te vinden op bladzij 7 van nummer 11 van het Warmtenetwerk Magazine.

Congres duurzame warmte

Op 15 november organiseert Warmtenetwerk met TVVL een middag over duurzame warmte op de Hanzehogeschool in Groningen. De steunregeling SDE 2012 is een belangrijk onderdeel van het symposium. Op de website van TVVL kunt u het volledige programma vinden en inschrijven. De deelnamekosten bedragen 30 euro voor leden van Warmtenetwerk en/of TVVL en 50 euro voor niet-leden. Studenten kunnen gratis deelnemen.

Programma en inschrijving

Website over SDE

Agentschap NL geeft op zijn website informatie over de verstrekte beschikkingen in de SDE van 2008 tot 2011 en over de regeling van 2012. U kunt hier ook digitale aanvraagformulieren en informatie over het aanvragen van steun vinden.

De aanvragen voor de SDE worden behandeld door het kantoor van Agentschap NL te Zwolle.

Boek Warmte in de Nederlanden

Warmte in de Nederlanden Jaarlijks gooien we in Nederland aan restwarmte het equivalent van maar liefst 15 miljard m3 aardgas weg. Om die al beschikbare warmte of koude te benutten is infrastructuur nodig: warmte- en koudenetten. Wie daarbij nog de associatie heeft met de stadsverwarming in het voormalige Oostblok, zal met dit boek genezen worden. In deze herziene editie komt ook de situatie in Vlaanderen aan bod.

Lees verder